Rapporten

Cliënten
Onze cliënten beoordelen ons met een rapportcijfer 8,7!
Medewerkers van Kracht in Zorg zetten zich iedere dag in voor tevreden cliënten! De voortgang van de begeleiding en de tevredenheid bespreken wij periodiek met onze cliënten. Daarnaast meten wij de tevredenheid op twee manieren: via tussentijdse evaluaties en via een tweejaarlijks Client tevredenheidsonderzoek (CTO). Deze laatste wordt door een onafhankelijk onderzoeksbureau afgenomen. De cliënten die deelnamen aan het CTO 2023 zijn in het algemeen zeer tevreden over de begeleiding van Kracht in Zorg.

Medewerkers

Onze medewerkers beoordelen ons met een rapportcijfer 8,3!
De tevredenheid bespreken wij ook periodiek met onze medewerkers. Zowel tijdens overleggen, individuele besprekingen en via een tweejaarlijks Medewerker tevredenheidsonderzoek (MTO). De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de medewerkers over de hele lijn erg tevreden zijn met
hun werk, werksituatie en de organisatie in zijn geheel.

Incidenten
Kracht in Zorg vindt het belangrijk dat medewerkers veilig hun werk kunnen uitvoeren. In de contacten met cliënten en hun netwerk, kunnen medewerkers geconfronteerd worden met afwijkingen, incidenten en/of calamiteiten. Al deze afwijkingen, incidenten en/of calamiteiten worden gemeld. Voor het jaarverslag veilig incident melding 2023 klik hier.