Klachtenregeling

Bij Kracht in Zorg doen we elke dag ons best om de beste zorg te leveren voor onze cliënten. Toch kan het voorkomen dat deze zorg niet naar wens verloopt. De begeleiders zullen dan altijd een passende oplossing zoeken, samen met de cliënt. Eventueel kunnen ook onze vertrouwenspersonen hier een rol in spelen, klik hier voor meer informatie over de vertrouwenspersonen. Lukt het niet om het probleem of de klacht op te lossen? Dan kan de cliënt of de ouder/vertegenwoordiger een formele klacht indienen. Dit kan schriftelijk bij de klachtencommissie. Klik hier voor meer informatie over de klachtenregeling.

Voor het volledige overzicht van klachten over 2023 klik hier.