Jeugd

regie

Voor elk ingewikkeld en complex hulpverleningstraject, waarbij meerdere hulpverleners en/of hulpverleningsinstanties betrokken zijn, is regievoering soms noodzakelijk om de hulpverlening optimaal af te stemmen op de hulpvragen. Onze ervaren jeugdprofessionals nemen de regie: Ze inventariseren de hulpvragen van de cliënt en zijn systeem, stellen doelen op samen met alle betrokkenen, monitoren de voortgang van het hulpverleningstraject en stellen deze waar nodig bij. Ze pakken en houden de helikopterview, met als doel de hulpvragen zo effectief en efficiënt mogelijk in te vullen.

individuele begeleiding jeugd

Voor elke jeugdige die, op welke manier dan ook, in zijn ontwikkeling en leven vast dreigt te lopen, zetten de begeleiders in op het stimuleren van aanwezige mogelijkheden van de jeugdige, om zich verder te ontwikkelen en zijn eigen invulling te vinden in de maatschappij. De begeleiders zijn een spil tussen de jeugdige en zijn omgeving, zoals zijn gezin, de school, de woonsituatie en de eventuele werksituatie.

jeugd verblijf zelfstandig

Voor de jeugdige, die niet meer thuis kan blijven wonen, bieden we een woonplek en begeleiding. Ofwel plaatsen we de jeugdige in een woning, die in ons eigen beheer is, dan wel zoeken we mee naar een andere geschikte woonplek. De begeleiders gaan naast de jeugdige staan, kijken wat de jeugdige wel zelfstandig kan oppakken en waarbij de jeugdige nog ondersteuning nodig heeft. Alle praktische zaken, die hierbij komen kijken, worden pragmatisch opgepakt, waarbij gedacht kan worden aan administratie, opleiding, sociale contacten e.d.