Over Kracht in Zorg

wat we voor je doen

COMPLEET ZORGAANBOD We hebben het complete zorgaanbod in huis. Een naadloze keten van begeleiding voor kinderen, jongeren en volwassenen middels ofwel individuele begeleiding, beschermd wonen en/of dagbesteding.

BEREIKBAARHEID/BUDDY We staan dag- en nacht voor cliënten klaar als dat nodig is, ook in het weekend. Doordat wij werken met een zogenaamd ‘buddy-systeem’ (twee begeleiders per cliënt), is er altijd een voor de cliënt vertrouwde begeleider beschikbaar.

AMBULANT GEORIËNTEERD Wat ons onderscheidt, is dat alle begeleiding, die wij bieden, ambulant georiënteerd is. Hierbij gaan we uit van veerkracht en wat het leven van de cliënt betekenisvol maakt. Alle begeleiding, die we bieden, is erop gericht om de cliënt zoveel mogelijk te laten herstellen in de eigen leefomgeving. We werken out-reachend, met een actieve houding naar cliënt, zijn netwerk en overige hulpverleningsinstanties.

MULTI-COMPLEXE PROBLEMATIEK De doelgroep waar we ons voornamelijk op richten zijn veelal mensen of gezinnen, die langdurig kampen met een combinatie van problemen op verschillende gebieden. Denk bijvoorbeeld aan problemen met financiën, huisvesting, verslaving en met het sociaal netwerk. De problemen zijn vaak al langere tijd aanwezig, complex en met elkaar verweven. Het betreft dan ook veelal cliënten, die in reguliere trajecten niet geholpen kunnen worden en (intensieve) individuele begeleiding nodig hebben.

er voor je zijn

De professionele begeleiders zullen met de grootst mogelijke discipline, met hartstocht en geduld op zoek gaan naar goede zorg voor deze ene unieke cliënt.

je zien

Ze zetten hun theoretische kennis en vaardigheden in en hebben daarbovenop oog voor morele vragen als: “wat is hier het goede om te doen?”, “wat is het goede leven voor deze ene cliënt?”. De begeleider sluit zorgvuldig aan en stemt af op de cliënt en zijn leef- en denkwereld.

je horen

Het aansluiten bij taalgebruik, cultuur, normen en waarden, beeld van de maatschappij, manieren van doen, iemands vraag en iemands verlangen. Wat de begeleider met de ander doet of laat, wordt ingegeven vanuit de relatie en dit is maatgevend voor de begeleiding, die geboden wordt.