Bereikbare dienst na 17.00u en
in het weekend: 06 - 14 21 09 72

Onze Kracht

Kracht in Zorg is een jonge organisatie, opgericht in 2012, met een zeer ervaren team. Wij richten ons op jeugdigen, jongvolwassenen, volwassen mensen met gedrag en/of psychiatrische problematiek, ex-justitiabelen, mensen met een licht verstandelijke beperking en zwakbegaafdheid; veelal cliënten die in reguliere trajecten niet geholpen kunnen worden. Dankzij intensieve begeleiding en zelfstimulering creëren we voor én met onze cliënten kansen om een zelfstandig leven op te bouwen.

Denken vanuit competenties en talenten

Zorginstellingen gaan vaak uit van de beperkingen van mensen. Wij niet. Kracht in Zorg richt zich juist op hun krachten, vaardigheden, competenties, talenten en ambities. We denken in mogelijkheden, helpen de cliënten om hun kansen en talenten zo goed mogelijk te benutten. Door een goede relatie met hen op te bouwen, halen we het beste in ze naar boven. Zo kunnen onze cliënten op grond van eigen inzicht en ervaring keuzes maken, die daardoor leiden tot betere resultaten. Want ervaringsleer blijkt in de praktijk de beste sturing.

Breed dienstenpakket

Kracht in Zorg biedt cliënten met VG-, GGZ- of een gecombineerde problematiek gespecialiseerde zorg in hun eigen omgeving. We richten ons daarbij met name op de gebieden: wonen, werken, vrije tijd, financiën en gezin. Een greep uit ons dienstenpakket:

  • actieve en op maat gerichte vrijetijdsbesteding;
  • oplossingsgerichte individuele begeleiding;
  • dagbesteding voor jong volwassenen/volwassenen;
  • activerende begeleiding;
  • gezinsbegeleiding;
  • casemanagement;
  • begeleide omgangsregeling;
  • regie.

Sociale netwerken

Kracht in Zorg zet, samen met de cliënt, in op het opbouwen en verbeteren van de sociale netwerken rond de cliënt. Vanuit dat netwerk kunnen we vervolgens steun mobiliseren, zodat de cliënt zichzelf beter kan helpen. Dus zonder betaalde zorg.