Privacyverklaring

Bij Kracht in Zorg staan mensen centraal. Deze mensen zijn onze cliënten en onze werknemers. Dit houdt in dat wij hun persoonsgegevens verwerken. Binnen Kracht in Zorg worden persoonsgegevens verzameld en vastgelegd in een elektronisch dossier.

De manier waarop wij met de persoonsgegevens omgaan, is dan ook van groot belang en wij hechten er veel waarde aan om dit zo zorgvuldig mogelijk te doen. Hoe Kracht in Zorg hier invulling aan geeft, lees je in de Privacyverklaring, klik hier.

DOWNLOAD hier het Verzoekformulier inzage of verwijdering dossier en mail het ingevulde formulier naar administratie@krachtinzorg.nl