geliefd
zijn

kracht
in zorg

Kracht in Zorg heeft het complete zorgaanbod in huis. Een naadloze keten van begeleiding voor kinderen, jongeren en volwassenen middels ofwel individuele begeleiding, beschermd wonen en/of dagbesteding.

De doelgroep waar we ons op richten, zijn veelal mensen of gezinnen, die langdurig kampen met een combinatie van problemen op verschillende gebieden. Denk aan problemen met financiën, huisvesting, verslaving, sociaal netwerk. De problemen zijn vaak al langere tijd aanwezig en met elkaar verweven. Veelal cliënten, die in reguliere trajecten niet geholpen kunnen worden en (intensieve) individuele begeleiding nodig hebben.

Kracht in Zorg anticipeert snel bij het nemen van beslissingen en geeft direct antwoord op vragen vanuit de cliënt en vanuit samenwerkingspartners. We willen vooral menselijk zijn, kijken naar het verlangen van de ander, gegrond van afspraken af durven te wijken, blijven leren en werken vanuit onderling vertrouwen.

wat kan Kracht in Zorg voor mij doen?