Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Kracht in Zorg adviseert de directie, houdt integraal toezicht op ons beleid en bewaakt de algemene gang van zaken binnen onze organisatie. Daarvoor volgt ze de governance code. De verantwoording wordt afgelegd in het jaardocument van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen telt drie leden:

  • Marco Meijer
  • Ger Glezer
  • Ruud Wullschleger