Cliëntenraad

Cliënten en hun familieleden/vertegenwoordigers mogen ook meepraten over het beleid van Kracht in Zorg. Dit is vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ). Om deze medezeggenschap goed te regelen, hebben we een cliëntenraad opgericht. Deze bestaat uit drie cliënten, die drie keer per jaar samenkomen om te praten over (de kwaliteit van) onze zorg en de producten/diensten die we leveren. Zij geven ons gevraagd en ongevraagd advies over zaken die verbeterd kunnen worden. Vragen over de cliëntenraad? Neem dan contact op met de cliëntenraad ondersteuner Jos Caenen via e-mailadres jos.caenen@krachtinzorg.nl.