Bereikbare dienst na 17.00u en
in het weekend: 06 - 14 21 09 72

Voor wie?

Kracht in Zorg richt zich op jeugdigen, jongvolwassenen, volwassen mensen met gedrag en/of psychiatrische problematiek, ex-justitiabelen, mensen met een licht verstandelijke beperking en zwakbegaafdheid. Vaak gaat het om mensen die in reguliere trajecten niet op de juiste manier geholpen kunnen worden. Dankzij intensieve begeleiding en zelfstimulering creëren we voor én met onze cliënten kansen om een zelfstandig leven op te bouwen. We richten ons daarbij met name op vier werkgebieden: wonen, werken, vrije tijd en financiën.

Wonen

Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening bestaat uit het begeleiden van cliënten bij zelfstandig wonen. Het gaat daarbij om ambulante hulp in hun eigen woning. Ons zorgpakket is bijzonder breed: van het aanleren van een dag- en nachtritme en het aanbrengen van structuur tot hulp bij boodschappen doen en koken. Als het nodig is, bieden we ook ondersteuning bij het zoeken van een woning. Ook beschermd wonen - inclusief verblijf en op individuele basis - behoort tot de mogelijkheden. Samen met de cliënt bekijken we welke hulp nodig en/of gewenst is, maar vooral ook wat hij of zij zelf kan. En dat is voor iedereen anders; maatwerk is dan ook ons uitgangspunt. Zo werken we samen stap voor stap naar een zo zelfstandig mogelijke woonsituatie toe.

Bread & Company

Daarnaast bieden we kleinschalige dagbesteding in de vorm van lunchroom Bread & Company in Amstenrade. In deze familiaire setting krijgen cliënten met affiniteit voor horeca de kans om te werken aan hun vaardigheden. Dit gebeurt onder de bezielende begeleiding van een echte leermeester, die veel oog heeft voor smaak, streekproducten, kwaliteit en gastvrijheid. Voor sommige cliënten een ideale springplank naar een reguliere baan, voor anderen gewoon een mooie vorm van dagbesteding. Meer weten over Bread & Company?

Vrije tijd

Zelfstandig wonen is natuurlijk mooi, maar hoe kom je op een zinvolle manier de dag door? Veel van onze cliënten leiden een eenzaam leven en vinden het moeilijk contacten te onderhouden. Kracht in Zorg kan daarbij helpen, door hulp te bieden bij het opbouwen en uitbreiden van het sociaal netwerk en letterlijk samen met hen de vrije tijd zinvol in te vullen. Bijvoorbeeld door een wandeling te maken met de cliënt, samen te koken of een keertje naar de bioscoop te gaan. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om begeleid te sporten. Daarmee halen we onze cliënten uit hen isolement. We bieden ze immers de mogelijkheid dingen te ondernemen die ze alleen niet snel zouden doen. Ook hiervoor geldt: we leveren uitsluitend maatwerk en kijken goed naar de wensen en behoeften van de individuele cliënt.

Financiën

Verstandige financiële keuzes maken, de administratie op orde houden… voor veel van onze cliënten is dit geen eenvoudige taak. Kracht in Zorg biedt de broodnodige ondersteuning. In ieder geval niet door het beheren van de financiën, dat laten we liever over aan bijvoorbeeld de bewindvoerders. Wat we wel doen? We helpen met het invullen van papieren, het ordenen van de administratie, vormen de schakel tussen cliënt en bewindvoering en ondersteunen in de contacten met schuldhulpverleners en andere instanties. Het doel is daarbij steeds om financiële situatie van de cliënten zo goed mogelijk onder controle te krijgen én te houden. En ze, voor zover mogelijk, zelfstandig beslissingen daarover te laten nemen.

Jeugd

Voor kind en jeugd van 0 tot 23 jaar staat Kracht in Zorg klaar met een individuele, vaak intensieve aanpak in de thuissituatie. Ons dienstenpakket varieert van ondersteuning bij Onder Toezichtstelling tot het organiseren van bezoekmomenten (Begeleide omgangsregeling) bij uithuisplaatsingen en toezicht houden tijdens die momenten. Jongeren die in aanraking zijn gekomen met justitie en een jeugdreclasseringsmaatregel krijgen opgelegd, helpen we om hun leven weer op de rails te krijgen. Ook helpen we jongeren om zelfstandig te gaan wonen. En natuurlijk verliezen we de ouders niet uit het oog. We staan hen bij met opvoedtips en helpen met het opbouwen en versterken van het netwerk rondom het gezin. Want door gebruik te maken van elkaars kwaliteiten, kom je tot een krachtig systeem dat het beste in de cliënt én de ouders naar boven haalt. Daarvoor werken we intensief samen met ketenpartners zoals Bureau Jeugdzorg, Jeugdreclassering, Kind- en Jeugdpsychiatrie en andere jeugdzorg aanbieders.