Vacature

Gedragswetenschapper JENS

Samen anders doen

JENS biedt vanaf 1 januari 2019 in opdracht van de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal preventieve en ambulante jeugdhulp. JENS is een coöperatie van zorg- en welzijnsorganisaties: Alcander, Koraal, Kracht in Zorg, Mondriaan, Radar en XONAR. Daarnaast werken wij samen met ruim 60 andere aanbieders. Deze organisaties werken allemaal onder de noemer JENS. Wij vullen elkaar aan en bundelen onze expertise in de ondersteuning, hulp en behandeling aan jeugdigen en hun gezinnen.

We geloven in de gezamenlijke verantwoordelijkheid om onze kinderen veilig en gezond te laten opgroeien, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen voor een fijne en stabiele toekomst. Daarom werken wij samen met de kinderen en jongeren, hun ouders, buurt en school. Wij ondersteunen en helpen jeugdigen zoveel mogelijk in de eigen omgeving om problemen snel te signaleren en duurzame oplossingen te realiseren. Als dat nodig is, bieden wij ambulante begeleiding, behandeling en diagnostiek, dichtbij en integraal. Onze hulp is zo licht en gewoon als mogelijk maar direct intensief indien nodig. Het motto van JENS is: ‘Samen anders doen’. Daarom zoeken wij de verbinding met organisaties en belanghebbenden in de buurt. De kernwaarden van JENS zijn: speels, eigenwijs en stoer.

Wij zoeken een nieuwe collega:

Gedragswetenschapper

8-36 uur

Als gedragswetenschapper begeleid je binnen een integraal gebiedsteam de hulpverleners en hun gezinnen om de juiste handelingen en methodieken in te zetten in de hulpverlening. Ben jij de pionier in hart en nieren en wil jij op een systeemgerichte manier kind, jeugdige en zijn/haar gezin weer in hun kracht zetten? Wij zoeken een gedragswetenschapper die het verschil wil maken. Bekijk ook ons filmpje waarin de collega’s vertellen over hun uitdagende en afwisselende functie.

Wat ga je doen?

Tot de dagelijkse werkzaamheden behoren onder andere:

* Verrichten van (psycho)diagnostische werkzaamheden in het kader van behandeling van jeugdigen, o.a. door het verrichten van gedragsobservatie en diagnostisch onderzoek;
* Leveren van een vakmatige inbreng in het op- en bijstellen van hulpverleningsplannen in een (multidisciplinair) behandelteam. Het consultatief coördineren en integreren van alle bij de behandeling betrokken disciplines en het laten evalueren van de voortgang van de uitvoering binnen de kaders van het hulpverleningsbeleid van de organisatie;
* Plegen van interventies wanneer hulpverleningsprocessen stagneren of dreigen te stagneren;
* Gevraagd en ongevraagd adviseren ten aanzien van de toepassing van therapieën en het mogelijk uitvoeren van therapieën;
* Gevraagd en ongevraagd advies geven ten aanzien van de voortgang van het hulpverleningsproces van de cliënt, denk hierbij aan voortzetten, afsluiten of doorverwijzen;
* Adviseren en ondersteunen van de leidinggevenden/management, uitvoerende medewerkers en ouders/verzorgers met betrekking tot bijdragen aan de uitvoering van de behandeling;
* Je rol is adviserend en coachend op inhoudelijk vlak: bevorderen van de deskundigheid van interne medewerkers door het bespreken van casuïstiek en het geven van vakinhoudelijke ondersteuning en training;
* Leveren van bijdragen aan de beleidsontwikkeling van het hulpverleningsbeleid van de organisatie, c.q. onderdelen ervan en aan methodiekontwikkeling, innovatie en evaluatie;
* Signaleren van hiaten in het hulpverleningsaanbod dat door de organisatie aangeboden wordt en het formuleren van verbetervoorstellen daarin;
* Registreren van de handelingen rondom de eigen werkzaamheden, zorgdragen voor verslaglegging en het opstellen van rapportages.

Wat bieden wij?

We bieden jou de kans bieden om in een prettige werksfeer mede vorm te geven aan de jeugdzorg volgens de missie van JENS:

‘Samen jong en sterk opgroeien!’.
We geloven in de gezamenlijke verantwoordelijkheid om onze jongeren veilig en gezond te laten opgroeien, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen voor een fijne stabiele toekomst.

Als je voor JENS kiest, krijg je op basis van kennis en ervaring een contract bij één van de organisaties die samen de coöperatie vormen. Je wordt aangenomen op basis van de afspraken die binnen die organisatie gelden. Denk daarbij aan selectieprocedure en arbeidsvoorwaarden. Waar nodig ontvang je via de moederorganisatie de benodigde digitale hulpmiddelen (bijv. laptop, iPad of smartphone).

Wie ben jij?

Pro-actief
Energieke persoonlijkheid die net het stapje extra wil zetten
Houdt van uitdagingen en veranderingen en kunt snel schakelen
Out-of-the-box denker
Staat stevig in je schoenen
Een fijne collega

Wat vragen wij van jou?

Een afgeronde WO opleiding in één van de gedragswetenschappen orthopedagogiek of psychologie of gelijkwaardig met basisaantekening psychodiagnostiek
Kennis van de sociale kaart
Ervaring in en affiniteit met systeemgericht werken
Bij voorkeur ervaring met kinderen en jongeren

Durf jij de uitdaging aan?

Wil je eerst meer weten over JENS? Kijk dan op onze website http://www.jenshelpt.nl. Voor meer informatie over de moederorganisaties en de vacatures voor JENS verwijzen we je naar de website van de verschillende moederorganisaties.

Voor meer informatie over de functie en de ontwikkelingen kun je contact opnemen met Raf Tournel, Gebiedsmanager (06 20 45 27 63).

Solliciteren

Stuur je schriftelijke sollicitatie met motivatie en CV naar: dgotzen@jenshelpt.nl, graag onder vermelding van de vacaturetitel.

  • Plaats: Heerlen, Landgraaf en Voerendaal
  • Aantal uur: 8-36

solliciteren

Met het onderstaande formulier kun je solliciteren op deze vacature. Ingevulde gegevens worden enkel gebruikt voor de sollicitatieprocedure en zullen na afloop van deze procedure worden verwijderd. Velden met een * zijn verplicht.

Naam