Bereikbare dienst na 17.00u en
in het weekend: 06 - 14 21 09 72

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Kracht in Zorg adviseert de directie, houdt integraal toezicht op ons beleid en bewaakt de algemene gang van zaken binnen onze organisatie. Daarvoor volgt ze de governance code, de verantwoording wordt afgelegd in het jaardocument van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht telt drie leden:

  • Tonnie Meij
  • Marco Meijer
  • José Adams